Peroneal tendonlar ayak bileğinin dış yan kenarında seyreden ayak bileğinin dışa doğru dönmesini engelleyen önemli yapılardan birisidir. Peroneal tendonların asıl görevi kasıldıkları zaman ayak bileğinin içeriye doğru dönüşünü sağlamaktır. Romatizmal hastalıklarda, ayak bileği burkulmalarında, ayak bileği kırıklarında peroneal tendonlar hasar görebilir. Hasarın oluşması ile beraber çeşitli farklı klinik tablolar ortaya çıkabilir. Tendinit olarak adlandırılan tabloda tendonun kılıfı üzerinde hasar meydana gelir.
Ayak bileği hareketlerinde ağrı, dış yan kenarda ödem ve kızarıklık gelişebilir. Tendonyırtıklarında bu tabloya ek olarak fonksiyon kaybı gelişir. Tendon yeterli tedaviyi görmediğinde kronik hasar oluşur. Kronik hasarda tendonun ayak bileği dış yan bağlarına vermiş olduğu destek kaybolur, bu tabloda da ayak bileğinde tekrarlayan burkulmalar meydana gelir.

Hastalıkların ayırıcı tanısında fizik muayene, özel çekilmiş röntgenler ( stres grafisi), MRI gerekli olabilir. Yeni gelişen bir teknikle artroskopik yöntemle tendonun yüzeyinin bir kamera yöntemi ile incelenmesi de tanı koydurucu yöntemlerde birisi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Tedavi:

Peroneal tendon problemlerinde oluşan hasarın tipine göre fizik tedavi, özel breyslerle koruma, tendonun cerrahi tamiri gibi çeşitli yöntemlerle tedavi planlaması yapılır.