Okul Ayakkabısı Sağlıklı Olsun

Okullu çocuklarda ayak problemleri

Okul Ayakkabısı Seçimine Önem Verin!

Gelişme dönemindeki çocuklar için ayakkabı seçimi önemli. Özellikle okul çocuğunun tüm gün ayakkabıyla olduğu düşünülerek seçimin doğru yapılması gerekiyor.

Boya Kiloya ve Harekete Göre Okul Ayakkabısı Seçiminin İncelikleri

  • Çocuğunuzun kilosu ve aktivite seviyesi de ayakkabı seçiminde önemli rol oynar.
  • İri çocuklarda ayakkabının alt tabanın kalınlığı artarken, malzemenin yumuşak olması çok daha fazla önem kazanır.
  • Spor aktiviteleri yüksek çocuk­larda topuk desteği arttırılmış ayak­kabı kullanımı ön plandadır.
  • Ayakkabı seçiminde diğer bir önemli konu da hijyenik olabilme­sidir.
  • Genellikle hava alabilen gö­zenekli tipte anorak kumaştan ya­pılmış ayakkabılar kapalı ortamda saatlerce kalan ayakta terleme ile oluşması ihtimal hastalıkların gelişimini engeller.
Çocuklarda ayakkabı seçimi

Doğru Ayakkabıyı Seçmezseniz Çocukta Topuk Ağrısı Olur!

Doğru ayakkabı seçilmezse ayak­taki içe basmanın artması ve bu nedenle gelişen başparmakta ve diğer parmakla­rında gelişen deformasyonlar artıyor. İri çocuklarda topuğun büyüme kıkırdağımı geçici hasarı ortaya çıkar. Bu hastalık­ ta çocukta topuk ağrısı gelişiyor ve spor yapmayla ilgili engeller ortaya çıkıyor, iyi ayakkabı kullanıldığın da bu ortadan kayboluyor.

Neden Okul Ayakkabısı Seçmek Bu Kadar Önemli?

Çocukluk döneminde okul ayakkabısı tercihi ayak sağlığında en önemli aşamadır. Çocuklar ortalama sekiz saatlerini bu ayakkabının içinde geçirirler. Ayakka­bısını doğru seçme­yen çocuk, çabuk yorulur, hareket kabiliyeti azalır.

Okul Ayakkabısı Sağlıklı Olsun

Gelişme dönemindeki çocuklar için ayakkabı seçimi büyük önem taşıyor. Özellikle okul çağındaki çocuğun tüm gün ayakkabıyla olduğu düşünülünce, seçimin doğru yapılması gerekiyor. Okul çocukları için ayakkabı seçimi çok önemli. Çünkü aynı ayakkabıyla saatler geçiriyorlar. Ayak bileği cerrahı Op. Dr. Selim Muğrabi, aileleri uyarıyor; “Okulda giyilecek ayakkabı ile spor yapılan ayakkabının ayrı olması, seçilirken özen gösterilmesi önemli!”

Op. Dr. Selim Muğrabi, okul döneminde kullanılacak ayakkabı­ların, çocukların okulda günlük aktivitelerinin çok artması nedeniyle özenli bir şekilde tercih edilmesinin altını çizerken, “Seçilecek ayakka­bıların yapılacak aktivitelerde aya­ğın yaylanma fonksiyonuna destek olabilmesi için topuğu yumuşak, iç destekli malze­meden yapılmış olması gerekir. Ayrıca ayakka­bıların ön bö­lümlerinin ge­niş ve yuvarlak olmasına özen gösterilmelidir” diyor.

Yanlış ayakkabı seçiminin ço­cukların, yetişkin hayatlarındaki omurga problemlerini tetikleyeceğini belirten Dr. Muğrabi, spor için ayrı bir ayakkabı öneriyor ve ekliyor, “Çocuklarda yürüme esna­sında ve spor esnasında ayak farklı işlevler gösterdi­ği için çocukların okulda yapacak­ları sportif faa­liyetlere uygun olarak ikinci ayakkabılarının olması spor için kullandıkları ayakkabıyı günlük yaşamda kul­lanmamaları gereklidir. Bu sayede spor esnasında ayağın çeşitli sportif yaralanmalardan korunması sağlan­mış olacaktır.”

Her çocuğun dört yaşında or­topedist kontrolünden geçmesini, eğer geçmediyse geç kalınmadan harekete geçmenin faydalı oldu­ğunu söyleyen Dr. Muğrabi, küçük yaşta fark edilen ayakla ilgili sağlık sorunlarının, erken müdahale ile çocuğun sosyal ve spor yaşamım et­kilemeden çözülebileceğini belirti­yor. Ayağa dair birçok rahatsızlığın kesin çözümünün olmadığını ama tedavi yolları ve uygun tabanlık yar­dımıyla, herhangi sağlıklı biri gibi yaşamanın mümkün olduğunu an­latan Muğrabi, “Ayak problem olan, düztabanlık, yüksek kavis problemi olan çocuklara ayakkabıların içerisine kişiye özel tabanlıklar kullanıl­dığı takdirde, yorulma oranı azalır, spor başarısı artar,” diyor.

Ebeveynlere Çocukların Sağlığı Hakkında İpuçları

Okul Ayakkabısı Seçmeye Dair Dört Tüyo

1-Ayakkabı tercihinde en önemli olgu öncelikli olarak ayak yapısının doğru belirlenmesidir.
2-Çocuğunuza beş yaş civarında yaptıra­cağınız muayene ile ayak yapısı ile ilgili net bilgiyi edinebilirsiniz.
3-Çocuk ayağı yüksek kavisli, normal ka­visli ya da düz taban olabilir. Seçilecek ayakkabının da buna göre alınması gerekir
4-Düz taban çocuklar genellikle içe bastığı için bu çocuklarda içi destek­lenmiş ayakkabı kullanımı uygundur.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Size Ulaşalım!

Bize Ulaşın!

0 (212) 240 1530

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir