Serebral Palsi Fizyoterapisi

Serebral Palsi Nedir?

Serebral Palsi doğum sırasında bebeğin anne karnından ayrılışı esnasında meydana gelebilen, çeşitli sorunlara bağlı olarak beyne ulaşan oksijen miktarının eksilmesi halinde  yaşanan bir olaydır.

Serebral Palsi Kimlerde Görülür?

Serebral Palsi bu yaşanan olayda oksijensiz kalınan zamanda beynin hangi kısmını tesir ettiyse çeşitli nedenlere bağlı olarak çocuklarda farklı yaşanan olaylar gelişir. Bu yaşanan olayın ortak özelliği  hastalığın etkilenmiş ve tetiklemiş olduğu adale kısımlarında spastisite gelişmiş olmasıdır.

Serebral Palsi Belirtileri Nelerdir?

Spastisite gelişmiş adale küçülür, çocuğun kısımsal olarak türlü deformeler baş gösterir. Hastalığın çok kritik biçimlerde spastisiteye bağlı ellerde, kollarda ve kalça çıkığı türlü eklemlerde sertlik, eklemin belli bir konumda kalması aksiyon becerisinin azalması (kontraktür) gibi problemler baş gösterir. Hastalığın rahat biçimde tutulum, sadece alt ekstremitede (ayak bileği, kalça diz ) olur. Hastalığın etaplarına göre çocuklarda yürüme sıkıntısı, oturma sıkıntısı, kendi ihtiyaçlarını gerçekleştirme zorluğu gibi bazı sıkıntılar oluşturur.

Serebral Palsi Tedavi Yöntemleri?

Serebral Palsi multidisiliner ( pek çok dalı ilgilendiren) bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın izleminde fizyoterapi takımı, fizik tedavi uzman doktoru, çocuk nörolog doktoru, ortopedi doktoru ve travmatoloji uzmanları takım halinde beraber çalışırlar. Rahatsızlıkta meydana gelen spasitisteye bağlı olarak oluşan ayaklarda, ellerde ve kalça çıkığı gibi türlü eklemlerde sertlik eklemin belli bir konumda kalması ve hareket becerisinin düşmesi (kontraktürler) için uzun zamanlı fizik rehabilitasyonu ve fizik tedavi gibi aşamalardan oluşan tedavi yöntemleri uygulanır. Eş zamanda tutulmuş olan adalelere botoks tedavisi uygulaması yapılarak adalelerin rahatlaması sağlanmaya çalışılır.

Serebral Palsi Tedavisi Cerrahi Midir?

Serebral Palsi tedavisinde cerrahi operasyonlar gerçekleşmektedir.

Serebral Palsi Cerrahi Ve Ameliyat Süreci:

Ortopedi doktoru bu hastalarında tedavilere, dayanıklı hastalarda adalelerin bu cerrahi operasyonla rahatlatılması ve germe işlemleri gerçekleşir. Ameliyat sonrası periyotlarda hastaların fizik rehabitilasyonu, fizik tedavi ve özel cihaz (ortez) kullanımına gerek duyulacaktır.

Serebral Palsi Ameliyat Sonrası Süreci:

Serebral Palsi tedavileri yaşam boyu sürmektedir. Örnek olarak oturamayan bir hasta için düzenli bir şekilde fizik tedavi uygulamalarına katılması, bir fizyoterapistin ve bir doktorun kontrolü altında bulunması, verilen ev egzersiz hareketlarini düzenli olarak uygulanması ya da uygulatılması kendisine verilen ilaç veya ortez desteklerini düzenli şekilde yapılmasıdır.

Serebral Palsi rehabilitasyonun amaçları;

 

 • Oluşabilecek eklem deformasyonlarının engellenmesi
 • Anormal postür sorunlarının onarılması
 • Spastisiteye bağlı gelişmiş aksiyon bozukluklarının onarılması
 • Mevcut kabiliyetlerin geliştirilmesi
 • Yeni kabiliyetlerin kazandırılması
 • Yürüme eğitimi vermek
 • Anlaşılabilir konuşma eğitimi vermek

 

Rehabilitasyon Teknikleri:

 

 • Petou yöntemi(iletişimsel eğitim)
 • Phelps tekniği
 • Constraint induced movement therapy(zorunlu kullanım tedavisi)
 • Vojta tekniği
 • Fay yöntemi
 • Rood tekniği
 • Polh tekniği
 • Deaver tekniği
 • Collis tekniği
 • Kobalt tekniği
 • Doman-Delacato tekniği
 • Ayres Yöntemi
 • İş uğraşı tedavisi
 • Schwartz tekniği

Serebral Palsi hastaları için uygulanan başlıca fizik tedavi yöntemleridir.